امشب دارم میرم تهران 

بعد از چند روز حالت گرفتگی بالاخره به ثبات رسیدیم و آروم شدیم . همین الانم زنگ زدی و گفتی تهران باز بارونی شد 

ممنونم از فیلمایی که دادی . فهرست شیندلرو دیدم . با توجه به اینکه پریشبم پیانیستو دیدم خیلی بهم چسبید . حالا دیگه خوب میدونم "ستاره آبی" آرمیه که میزنن رو بازوشون . حالا دیگه میدونم منطقه یهودنشینا چطوریه و واقعا خوشحالم تو عصر جدید این "بشر دوستانه " معنی و مفهوم مهمی پیدا کرده

ال رفته بیرون . من تنهام و انقد فیلم دیدم همه جا تاریک شده 

دوس دارم بشینم تک تک آشغالای خونه رو با جاروبرقی از بین ببرم ولی حوصله ندارم برم جارو رو از بالا بیارم 

همین که ظرف شویی رو شستم و میخوام برم اتاقو سر و سامون بدم کافیه . 

قراره سه هفته ای تهران باشم . اینطوری لااقل نزدیک تریم . فک کنم حالت گرفتنامونم کمتر شه 

این موضوع کار و کانون تازه داره شروع میشه . وای خدا شروع و پایان بیست و سه سالگی رو به خیر بگذرون 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید